Rabu, 19 Agustus 2009

Kenangan Sidang Sarjana Muda di UIN Ciputat

Pada tanggal 29 jun, pertama kali saya diuji oleh pengsyarah tentang apa yang saya tulis dalam skripsi saya, ujian itu adalah untuk mengetahui sedalam mana kita memehami dan menghayati apa yang kita tulis dan kaji melalui penyelidikan selama kita menulis. sebelum 4 hari di uji, saya dikehendaki memberi skripsi yang saya tulis kepada para pengguji, ia terdiri kepada 2 orang pengguji iaitu Dr. Zainal Arifin M.A dan Dr. Suryanidata M.A. turut diuji juga adalah dosen pembimbing saya yang banyak memberi dorongan dan nasihat pada saya dalam menyelesaikan penulisan saya. dan tidak lupa ketua sidang sebagai pelaksaana dan menyelesaikan ujian dan tidak lupa setiausaha jurusan sebagai pemberitahuan nilai ujian. itulah pengalaman pertama diuji oleh pengsyarah dengan bahasa Indonesia yang tidak fasih menyebabkan saya bimbang. atas dorongan teman-teman dan doa teman-teman alhamdulillah saya lalui ujian itu dengan sempurna. Dan alhamdulillah nilai yang diperolehi saya memuaskan.terima kasih buat teman-teman yang banyak membantu saya iaitu Ar-rozi,Umi, Yati, Suha, Yam, K.esyah dan Fizah.jasa kalian tidak akan saya lupa.

1 komentar: